Siden bruger cookies

Rejsebestemmelser

Følgende regler er gældende, når du bestiller og deltager i en Cykelrejse med BikerRiders.dk:
Når vi modtager din bestilling af din cykelferie vil du pr. mail få tilsendt en kvittering for betaling og en ordrebekræftelse på rejsen (husk selv at booke din flybillet www.momondo.dk).
Tilmeldingen er først gyldig og bindende for køber, når betalingen er modtaget.

Skulle turen, du gerne vil med på, blive udsolgt inden vi modtager din betaling, er det muligt at blive skrevet op på en venteliste. Ønsker du at stå på venteliste, får du din betaling tilbage indtil der bliver plads på den pågældende tur til dig.
BikeRiders.dk forbeholder sig ret til at aflyse rejsen, hvis vi ikke lykkedes med at sælge pladser nok inden deadline for turen (minimum 16 pladser). Du bliver så tilbudt en alternativ tur, eller modtage alle dine penge retur.
Hver tur får en Facebook gruppe, så man har mulighed for at møde sine team venner på det sociale medie inden turen. Samme gruppe vil danne grundlag for udveksling af billeder under og efter turen.
Du vil også få oplyst en Endomondo gruppe (Turens navn + uge), hvor du vil kunne registrere dine egne sportsaktiviteter for at blive klar til ferien, og samtidig følge med i hvad dine Team BikeRiders venner når af forberedelser inden i skal mødes på Mallorca.
Ca. 4 uger før turens afrejse udsendes et info-brev, der indeholder praktiske oplysninger vedrørende rejsen, rutebeskrivelser og link til at hente ruterne på Garmin.

Afbuds regler:
Melder man afbud inden udløb af deadline (8 uger før afrejse), vil man få hele beløbet tilbage fratrukket et ekspeditionsgebyr på 500,- kr.
Melder man afbud efter deadline, men 4 uger før afrejse, vil man få 50% af sit indbetalte beløb tilbage.
Melder man afbud mindre end 4 uger før afrejsen, vil man ikke få tilbagebetalt noget af det indbetalte beløb.

Hvis pas, og påkrævede visum eller vaccinationer ikke er i orden og gyldige, og den rejsendes rejse heraf må afbrydes, eller hvis rejsedeltageren ikke møder op på angivet tid og sted ved rejsens begyndelse i Palma til cykeludlevering, kan rejsedeltageren ikke få rejsens pris eller dele heraf refunderet.

Da BikeRiders.dk ikke påtager sig noget ansvar i forbindelse med bestilling og afvikling af flybilletter, kan evt. forsinkelser, aflysninger eller andre begivenheder skabt af flyselskaberne, ikke lægges BikeRiders.dk til last, ligesom der ikke kan rettes nogen form for krav om helt eller delvis tilbagebetaling fra BikeRiders.dk af rejseprisen i forhold til ovennævnte årsager.
Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. BikeRiders.dk forbeholder sig ret til, inden afrejsetidspunktet at foretage eventuelle prisændringer, som forårsages af ændringer i dette grundlag.
BikeRiders.dk forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, hvis man finder det nødvendigt, herunder benyttelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation for gæsterne.

Hvis der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, lokale uroligheder, strejke, lockout, naturkatastrofer, epidemier, økonomiske krak m.v., som forhindrer eller hvor BikeRiders.dk vurderer at gennemføre af den planlagt rejse er uforsvarligt, forbeholder BikerRiders.dk sig ret til at aflyse rejsen efter samme regler/tidsrammer som anført ovenfor.
Skulle dette indtræffe under rejsens afvikling forbeholder BikeRiders.dk retten til at afbryde turen uden at deltagerne kan kræve kompensation og rejsedeltageren må selv dække de følgeomkostninger som opstår i forhold til ophold, hjemtransport m.v.

En evt. reklamation under en rejse skal straks meddeles BikeRiders.dk’s personale på rejsen. Reklamationen skal straks efter rejsen ophør sendes skriftligt til BikeRiders.dk, Fredriciagade 25, 6000 Kolding og være os i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.

Bagage- og ansvarsforsikring: I forbindelse med bagagetransport på Mallorca er det rejsedeltagerens eget ansvar, at bagagen bliver afleveret i god stand til BikeRiders.dk chauffør/personale til den aftalte tid og sted. Evt. beskadiget bagage erstattes ikke. Evt. beskadiget cykel under transporten eller på selv cykelturen erstattes ikke af BikeRiders.dk – ej heller tyveri af cykel eller bagage. Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab/rejseforsikring.

Personskader i forbindelse med styrt eller sygdom og deraf lægelig behandling og/eller transport dækkes ikke af BikeRiders.dk

Lovlig cykelhjem påkrævet!

HUSK AT TJEK DIN FORSIKRING FOR OVENNÆVNTE FORHOLD OG FÅ TEGNET EN REJSEFORSIKRING INDEN AFREJSEN HVIS DU IKKE ER DÆKKET AF DINE EGNE FORSIKRINGER.